Hotline : +66 84-8897776 /  +66 81-4774857

E-mail : info@phiphitours.com

KOH PHI PHI TOUR " ONE STOP TRAVEL SERVICE IN KRABI "
เกาะพีพีทัวร์-กระบี่

 

ใบอนุญาตเลขที่ 31/00836 บริการเช่าเหมาเรือเร็ว Speed Boat
เกาะพีพีทัวร์ เรามีเรือเร็ว Speed Boat หลายลำหลายขนาดให้เลือกบริการ เรือขนาด 1 เครื่องยนต์ จุผู้โดยสารไม่เกิน 6-10 ที่นั่ง, เรือขนาด 2 เครื่องยนต์ จุผู้โดยสารได้ไม่เกิน 20 ที่นั่ง และเรือขนาด 3 เครื่องยนต์ จุผู้โดยสารได้ไม่เกิน 35 ที่นั่ง

 

 

เรือ Speed Boat ขนาด 1 เครื่องยนต์ จุผู้โดยสารไม่เกิน 6-10 ที่นั่ง เรือ Speed Boat ขนาด 2 เครื่องยนต์ จุผู้โดยสารไม่เกิน 20 ที่นั่ง เรือ Speed Boat ขนาด 3 เครื่องยนต์ จุผู้โดยสารไม่เกิน 35 ที่นั่ง เรือ Speed Boat ขนาด 3 เครื่องยนต์ จุผู้โดยสารไม่เกิน 40-45 ที่นั่ง (x-large)
เรือ Speed Boat ขนาด 1 เครื่องยนต์ จุผู้โดยสารไม่เกิน 6-10 ที่นั่ง
เส้นทาง ราคา หมายเหตุ
 1. ทัวร์หมู่เกาะพีพีดอน+ เกาะพีพีเล+ เกาะไผ่+ อ่าวมาหยา 2. ทัวร์หมู่เกาะปอดะ เกาะไก่ ถ้ำพระนาง ทะเลแหวก 3. ทัวร์หมู่เกาะห้อง + เกาะผักเบี้ย + เกาะเหลาลาดิง 4. ทัวร์ล่องอ่าวพังงา 5. ทัวร์หมู่เกาะพีพี + 4 เกาะ 6. ทัวร์หมู่เกาะ + หมุ่เกาะห้อง 7. ล่องอ่าวพังงา + หมู่เกาะห้อง 8. หมู่เกาะปอดะ + ทะเลแหวก + เกาะไผ่ -
8,000
10,000
13,000
-
17,000
18,000
- เต็มวัน
ครึ่งวัน
เต็มวัน
เต็มวัน
เต็มวัน
เต็มวัน
เต็มวัน
เต็มวัน
 ราคานี้รวมถึง... ค่าน้ำมัน, กัปตันและลูกเรือ, เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ, น้ำดื่ม น้ำแข็ง ประกันภัยทางทะเล ราคาไม่รวม... ไกด์ท้องถิ่น, อาหารและผลไม้, ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติ และรถรับ-ส่ง
หมายเหตุ : เกาะพีพีทัวร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจาก ราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคาเช่าเหมาเรือเร็ว
เรือ Speed Boat ขนาด 2 เครื่องยนต์ จุผู้โดยสารไม่เกิน 25 ที่นั่ง
เส้นทาง ราคา หมายเหตุ
 1. ทัวร์หมู่เกาะพีพีดอน+ เกาะพีพีเล+ เกาะไผ่+ อ่าวมาหยา 2. ทัวร์หมู่เกาะปอดะ เกาะไก่ ถ้ำพระนาง ทะเลแหวก 3. ทัวร์หมู่เกาะห้อง + เกาะผักเบี้ย + เกาะเหลาลาดิง 4. ทัวร์ล่องอ่าวพังงา 5. ทัวร์หมู่เกาะพีพี + 4 เกาะ 6. ทัวร์หมู่เกาะ + หมุ่เกาะห้อง 7. ล่องอ่าวพังงา + หมู่เกาะห้อง 8. หมู่เกาะปอดะ + ทะเลแหวก + เกาะไผ่ 17,000
10,000
13,000
17,000
20,000
18,000
20,000
15,000 เต็มวัน
ครึ่งวัน
เต็มวัน
เต็มวัน
เต็มวัน
เต็มวัน
เต็มวัน
เต็มวัน
 ราคานี้รวมถึง... ค่าน้ำมัน, กัปตันและลูกเรือ, เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ, น้ำดื่ม น้ำแข็ง ประกันภัยทางทะเล ราคาไม่รวม... ไกด์ท้องถิ่น, อาหารและผลไม้, ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติ และรถรับ-ส่ง
หมายเหตุ : เกาะพีพีทัวร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจาก ราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคาเช่าเหมาเรือเร็ว
เรือ Speed Boat ขนาด 3 เครื่องยนต์ จุผู้โดยสารไม่เกิน 35 ที่นั่ง
เส้นทาง ราคา หมายเหตุ
 1. ทัวร์หมู่เกาะพีพีดอน+ เกาะพีพีเล+ เกาะไผ่+ อ่าวมาหยา 2. ทัวร์หมู่เกาะปอดะ เกาะไก่ ถ้ำพระนาง ทะเลแหวก 3. ทัวร์หมู่เกาะห้อง + เกาะผักเบี้ย + เกาะเหลาลาดิง 4. ทัวร์ล่องอ่าวพังงา 5. ทัวร์หมู่เกาะพีพี + 4 เกาะ 6. ทัวร์หมู่เกาะ + หมุ่เกาะห้อง 7. ล่องอ่าวพังงา + หมู่เกาะห้อง 8. หมู่เกาะปอดะ + ทะเลแหวก + เกาะไผ่ 19,000
13,000
16,000
19,000
24,000
19,000
24,000
18,000 เต็มวัน
ครึ่งวัน
เต็มวัน
เต็มวัน
เต็มวัน
เต็มวัน
เต็มวัน
เต็มวัน
 ราคานี้รวมถึง... ค่าน้ำมัน, กัปตันและลูกเรือ, เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ, น้ำดื่ม น้ำแข็ง ประกันภัยทางทะเล ราคาไม่รวม... ไกด์ท้องถิ่น, อาหารและผลไม้, ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติ และรถรับ-ส่ง
หมายเหตุ : เกาะพีพีทัวร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจาก ราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคาเช่าเหมาเรือเร็ว
เรือ Speed Boat ขนาด 3 เครื่องยนต์ (X-LARGE) จุผู้โดยสารไม่เกิน 40-45 ที่นั่ง
เส้นทาง ราคา หมายเหตุ
 1. ทัวร์หมู่เกาะพีพีดอน+ เกาะพีพีเล+ เกาะไผ่+ อ่าวมาหยา 2. ทัวร์หมู่เกาะปอดะ เกาะไก่ ถ้ำพระนาง ทะเลแหวก 3. ทัวร์หมู่เกาะห้อง + เกาะผักเบี้ย + เกาะเหลาลาดิง 4. ทัวร์ล่องอ่าวพังงา 5. ทัวร์หมู่เกาะพีพี + 4 เกาะ 6. ทัวร์หมู่เกาะ + หมุ่เกาะห้อง 7. ล่องอ่าวพังงา + หมู่เกาะห้อง 8. หมู่เกาะปอดะ + ทะเลแหวก + เกาะไผ่ 32,000
22,000
28,000
32,000
34,000
32,000
24,000
29,000 เต็มวัน
ครึ่งวัน
เต็มวัน
เต็มวัน
เต็มวัน
เต็มวัน
เต็มวัน
เต็มวัน
 ราคานี้รวมถึง... ค่าน้ำมัน, กัปตันและลูกเรือ, เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ, น้ำดื่ม น้ำแข็ง ประกันภัยทางทะเล ราคาไม่รวม... ไกด์ท้องถิ่น, อาหารและผลไม้, ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติ และรถรับ-ส่ง
หมายเหตุ : เกาะพีพีทัวร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจาก ราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคาเช่าเหมาเรือเร็ว
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : เวลา 08.00น.-17.00 น. เปิดบริการทุกวัน ตลอดทั้งปี
HOTLINE : 087-885 0880 / 081-4774857 OFFICE: 075-656347 FAX: 075-656348 info@phiphitours.com www.facebook.com/kohphiphitourskrabi Line ID : phiphitour1 Line ID : phiphitour2
หจก.ศรีสวัสดิ์ทราเวล แอนด์ทัวร์ (เกาะพีพีทัวร์ สาขาที่ 5) : บ้านเลขที่ 2 ถ.มหาราช ซ. 10 (สุคนธ์) อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
Copyright @ 2008 AT Srisawat travel & Tour Ltd.,Part All rights reserved.
" Koh Phi Phi Tour - Krabi " One stop Travel service in Krabi.